Tannleger og fedme i befolkningen

Antall tannleger og fedme I befolkningen

Nyere forskning fra Yale University, USA viser at høyere tannlegetetthet gir færre individer med fedme. Tallene var signifikante selv om man korrigerte for antall leger i samme område. Forskningen sier ingenting om hvorfor det er slik, men de har teorier om at tannlegene er med på å utdanne befolkningen innen riktig kosthold. Les mer her.

Oppdatert kunnskap fra Tann- og kjeveklinikken i Oslo