Kan man stole på Legelisten.no?

Misbruk av legelisten.no

Hva er legelisten?

Legelisten.no er et nettsted hvor pasienter anonymt kan vurdere helsepersonell, herunder også tannleger. Faktorene som pasienten vurderer er behandling, service/tilgjengelighet og pris. På bakgrunn av dette rangeres helsepersonell i forhold til hverandre.

Legelisten.no kan misbrukes

Helsepersonell må ofte foreta upopulære avgjørelser, som å ikke skrive ut smertestillende medisiner eller antibiotika, ikke gi sykemelding eller ikke gi trygderettigheter som du ikke har krav på. Dersom helsepersonell tar helsefaglige riktige, men upopulære avgjørelser, kan de oppleve å bli straffet for dette ved at noen legger igjen negative vurderinger på Legelisten.no.

De som bruker Legelisten.no kan heller ikke være trygge på om vedkommende som skriver vurderingen, faktisk har vært pasient hos terapeuten. Positive vurderinger kan være skrevet av nærstående, mens negative vurderinger kan være skrevet av noen som ønsker å sverte helsepersonellet. Det er derfor vanskelig å vite hvilke av vurderingene man kan stole på, og verdien av vurderingene er begrenset.

Helsepersonell har mulighet til å svare på vurderinger på nettsiden, men siden vurderingene er anonyme, er det vanskelig for å vite hvilken situasjon en negativ vurdering stammer fra. Selv om helsepersonellet skjønner hvilken pasient som har skrevet vurderingen, er taushetsplikten til hinder for at de kan gi et uttømmende svar.

Legelisten.no kan også misbrukes av helsepersonell

Dette gjelder først og fremst hos private helseaktører hvor pasienten betaler store deler av behandlingen selv. Manipulering av listen kan skje ved at f.eks tannlegen plukker ut pasienter som man føler man har god kjemi med. Pasienten tilbys rabatt på neste behandling mot at de skriver en positiv omtale om en valgt klinikk eller behandler på legelisten.no. Av denne grunn bør man alltid være skeptisk til klinikker/helsepersonell som har mange vurderinger på legelisten.no og vurderingene utelukkende er positive. Hvorfor er det slik at noen klinikker har mange vurderinger, mens andre har svært få? Er det slik at pasientene hos noen behandlere har inngående kunnskap og viten om legelisten.no, eller kan det være at tannlegen informerer pasienten om legelisten.no? Ut i fra statistisk kunnskap kan ikke dette være noen tilfeldighet, da burde det vært en jevnere fordeling av vurderinger mellom tannlegene, i tillegg burde det også være tilnærmet normalfordeling av negative og positive vurderinger. Slik manipulering er selvsagt ikke etisk og er i verste fall villedende, men i et marked med stor konkurranse er enkelte aktører villige til å strekke seg lengre enn langt for å få inn nye pasienter og dermed sikre sin omsetning. Hvor utbredt er denne manipuleringen av legelisten.no? Det er skrevet lite/ingenting om problemet foreløpig, men at det skjer? Det er helt sikkert!

Er jungeltelegrafen utdatert?

Det virker lite logisk å skulle stole helt og holdent på anonyme vurderinger av helsepersonell på legelisten.no når man skal finne seg en terapeut. Legelisten.no sier ingenting om hvordan de kvalitetssikrer sine vurderinger, men at de mangler kompetanse innen statistikk er på det rene. Flere burde slå et slag for jungeltelegrafen. Få anbefalinger om helsepersonell fra dine venner, familie arbeidskollegaer etc. Da får du kvalitetssikrede anbefalinger av medmennesker som bryr seg om deg, og som ikke er anonyme!

Ising i tennene-Hypersensitive tenner

Ising i tennene er som oftest ufarlig, men kan være meget irriterende. Er man plaget av ising over lengre tid (1-2 uker) kan det være lurt å kontakte en tannlege for å finne om det er noen bakenforliggende sykdom som er årsaken. Symptomene er som regel skarp stikkende kortvarig smerte som kommer etter inntak av varm / kald mat eller drikke.

Mulige årsaker til ising i tennene kan være hull i tennene (karies), sprekker, biter av emaljen som har falt av, tannbleking gir ofte ising i tennene, tannpusseskader etter overdreven tannpussing, blottlagt tannben (dentin) etter pusseskader og tannkjøttsykdom, ising etter nylige lagte fyllinger / kroner kan også forekomme. Tanngnissing eller annen aktivitet som medfører økt tannslitasje kan også medføre ising. Overdreven bruk av sure leskedrikker eller refluks fra magesekken kan gi etseskader på tennene og av den grunn medføre ising. Ofte finner man ingen årsak til isingen.

 

Hvordan behandler man ising i tennene?

Hvis isingen er lett til moderat kan dette ofte behandles hjemme på følgende måte:

  • Unngå tannkremer med slipemidler
    1. Whitening tannkremer
    2. Tannkremer for fjerning av misfarging etc
  • Bruk flurorskyll/tabletter i tillegg til fluortannkrem
  • Tannkremer som motvirker ising
    1. Sensodyne rapid relief eller Colgate sensitive pro relief

Hvis isingen ikke gir seg og vedvarer, eller er alvorlig i utgangspunktet må tannlegen behandle dette på klinikken. Hvis ingen vanlig klinikkbehandling hjelper, må av og til tannen rotfylles for å få bort smertene, dette er dog siste utvei.

Kontakt oss gjerne hvis du lurer på noe eller har behov for en konsultasjon

 

 

 

Referanse:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3010026/