De fleste barn trenger ikke fluortabletter

Barn med fluorsmil

Helsemyndighetene anbefaler ikke fluortabletter som standard for alle barn, noe mange foreldre ikke vet. – Tannpuss med fluortannkrem to ganger daglig har best effekt.

 • Fluortannkrem bør brukes to ganger daglig fra frembrudd av første tann.
 • Mengden økes gradvis fra knapt synlig til en mengde tilsvarende barnets lillefingernegl ved 1-års alderen. Den økes videre til ertestor mengde fra 6-års alderen.
 • Det viktigste ved valg av tannkremtype er at fluorinnholdet er 0,1%. (1000 ppm)
 • De som ikke bruker fluortannkrem bør bruke fluortabletter eller andre fluorpreparater.

(Kilde: Helsedirektoratet)

Fakta om fluortabletter

 • Fluortabletter, sugetabletter med NaF kom i handelen i 1963, og ble reseptfrie i 1975.
 • Utbredt blant barn og unge, inntil helsemyndighetene i 1996 ønsket en mer restriktiv bruk.
 •  Fluortabletter anbefales nå for individer med økt kariesrisiko eller som har et kariesproblem, og for barn og unge som kun pusser en gang daglig.
 • Fluortabletten skal suges langsomt.

Anbefalt styrke fluortabletter

 • Under 3 år: 0,25 mg daglig
 • 3-12 år: 0,25 mg morgen og kveld
 • 12 år og oppover: 0,5 mg morgen og kveld (evt. 0,25 mg 4 ganger daglig) 

Kan fluortabletter være skadelig?

For mye fluor i perioden hvor «voksentenner» dannes, kan forstyrre tanndannelsen, slik at det oppstår hvite forandringer i tannemalje. Tilstanden kalles dental fluorose.

Les mer om fluor her

Staten reduserer og endrer sine takster til tannregulering igjen

Fra 1.januar 2019 bestemte våre politikere og byråkrater at det skulle spares 25 millioner på utgifter til tannregulering. Det samme gjorde de i 2017, da skulle 32 millioner spares. Dette betyr at tannregulering blir stadig mer kostbart for befolkningen når staten reduserer sine økonomiske forpliktelser. Dette gjelder barn som er i en sårbar situasjon, hvor kanskje avvikene er av slik art at de blir mobbet på skolen, eller de får redusert livskvalitet. Denne reduksjonen av refusjonen til tannregulering medfører at de som allerede har lite, får mindre. I verste fall kan dette medføre at enkelte familier ikke ser seg råd til å behandle sine barn med tannregulering. Trygdesystemet ble opprettet i sin tid for å nettopp utvanne forskjellen på fattig og rik, på denne måten skulle hele befolkningen ha råd til de tannhelsetjenestene de måtte ha behov for, nå imidlertid virker det som våre politikere med Bent Høye i spissen er i ferd med uthule dette. Hva blir det neste?

Endringene i år er av en slik karakter at man har fjernet alle incentiver for en rask behandling. Det er ikke lenger lov til å utføre mer enn en arbeidsoperasjon per seanse, det vil si at staten dekker bare en arbeidsoperasjon for hver gang dere som pasient er inne til den månedlige strammingen/justeringen av tannreguleringen. Denne endringen ble vedtatt og implementert uten å inkludere fagfolk fra universitetene eller det kjeveortopediske miljøet i Norge. Ingen konsekvenser av vedtaket er vurdert i samråd med fagmiljøene. Dette vedtaket skyldes helt og holdent Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet manglende evne til å samarbeid, og deres faglige inkompetanse.

For pasienten betyr dette at man kan velge mellom å betale mer eller at blir det utført kun en arbeidsoperasjon per kontroll, noe som vil forlenge behandlingen med 3-6 mndr. Hele fagmiljøet beklager situasjonen vi alle er satt i, men dette er en beslutning tatt over hodet på alle, også vi spesialistene i kjeveortopedi.

Les mer her: https://www.dagbladet.no/kultur/nye-refusjonsregler-i-tannbehandling-fra-nyttar/70591647

Spørsmål kan gjerne rettes til våre politikere i helse og omsorgskomiteen og /eller Helseminister Bent Høye.

https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Komiteene/Helse–og-omsorgskomiteen/

https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/org/helseminister-bent-hoie/id742895/