Tannleger og fedme i befolkningen

Antall tannleger og fedme I befolkningen

Nyere forskning fra Yale University, USA viser at høyere tannlegetetthet gir færre individer med fedme. Tallene var signifikante selv om man korrigerte for antall leger i samme område. Forskningen sier ingenting om hvorfor det er slik, men de har teorier om at tannlegene er med på å utdanne befolkningen innen riktig kosthold. Les mer her.

Oppdatert kunnskap fra Tann- og kjeveklinikken i Oslo

Tannhelsedagen markeres på Tann- og kjeveklinikken

Fredag 20. mars er det igjen den internasjonale munnhelsedagen – World Oral Health Day. Dagen, som ble innstiftet av FDI World Dental Federation i 2007.

Årets internasjonale tema er vårt økende inntak av sukkerholdig mat og drikke, og FDI støtter her opp om WHOs viktige arbeid for å redusere sukkerinntaket.

God oral helse er viktig for den generelle helsen, og orale sykdommer er ikke-smittsomme sykdommer på linje med blant andre diabetes, kreft og hjerte- og lungesykdom. Disse sykdommene er dagens store folkehelseutfordring, og de rammer stadig større deler av verdens befolkning. Ikke-smittsomme sykdommer har flere felles underliggende risikofaktorer som bruk av tobakk og alkohol, for lite fysisk aktivitet og skadelig kosthold. De kan derfor forebygges gjennom samlet innsats mot disse risikofaktorene. Det er avgjørende at vi i framtida får til dette, for problemet kan ikke løses med behandling alene.

Som tannleger ser vi store deler av den norske befolkningen regelmessig. Dette gir oss et særlig godt utgangspunkt for å bidra i folkehelsearbeidet. Her representerer vi en ubenyttet ressurs i dag. Vi kan gjøre en innsats i anti-tobakksarbeidet, og vi har god kompetanse på kosthold – spesielt på problematikk rundt et høyt sukkerinntak.

Fokus for årets Munnhelsedag er at tannhelseteamet nå tar opp kampen mot diabetes. Vi er veldig fornøyde med at dagen skal markeres i samarbeid med Diabetesforbundet og Norsk Tannpleierforening.

Vi ønsker å skape oppmerksomhet rundt følgende tre punkter:

  • Det er anslått at 175 000 nordmenn har Diabetes type 2 uten å vite om det.
  • Diabetespasienter er to til fire ganger mer utsatt for periodontal sykdom enn resten av befolkningen.
  • Tannhelseteamet kan spille en viktig rolle i å avdekke diabetes og sørge for at pasientene får den behandling og informasjon de trenger.

Personer med diabetes er spesielt utsatt for tannkjøttsykdom og infeksjon i munnhulen. Særlig gjelder dette hvis man har hatt diabetes over tid og i tillegg har dårlig blodsukkerkontroll. Periodontal sykdom og diabetes påvirker hverandre dessuten gjensidig. Diabeteskontrollen bedres hvis man kan fjerne infeksjon i munnhulen. Pasienter med dårlig regulert diabetes kan også være mer utsatt for karies. Nedsatt spyttsekresjon, munntørrhet og soppinfeksjon er andre komplikasjoner som personer med diabetes er spesielt utsatt for. Alle med diabetes bør være særlig oppmerksomme på munnhelsen, og de bør gå regelmessig til tannlege. Pasientene kan også ha rett på stønad fra folketrygden for enkelte deler av tannbehandlingen.

Rundt 350 000 nordmenn har diabetes type 2, og antallet er firedoblet de siste 50 årene. Hvert år får anslagsvis 6-7000 nordmenn denne diagnosen. Diabetes type 2 er en alvorlig sykdom. Dersom den oppdages slik at man får behandling tidlig, vil sykdommen få et gunstigere forløp, og det er lettere å unngå komplikasjoner. Utviklingen av diabetes type 2 kan være langsom med diffuse symptomer. Det kan derfor ofte gå lang tid før diagnosen stilles. Behandlingen baserer seg først og fremst på opplæring til egenomsorg. For å holde blodsukkeret på et normalt nivå brukes forskjellige tiltak som justering av kostholdet, økt fysisk aktivitet og vektreduksjon hvis det er nødvendig. Mange (ca. 70 %) trenger blodsukkersenkende tabletter eller insulin i tillegg.

Kampanjens overordnede mål er:

  • Kompetanseheving blant både publikum og tannhelseteamet om sammenhengen mellom diabetes og munnhelseproblemer.
  • Bidra til at flere med diabetes type 2 får stilt en diagnose.
  • Bedre hjelp til pasienter med diabetes type 1 og 2; informasjon om tannbehandling, forebyggende tiltak for god (tann-) helse, rettigheter og stønadsordninger.

Tannhelsepersonell kan spille en viktig rolle her! Som tannleger har vi en klar forpliktelse overfor pasientene til å ta denne utfordringen alvorlig. Husk munnen er en del av kroppen og det er helt naturlig at generelle sykdommer til en viss grad også kan ramme munnhulen.

Har du spørsmål vedrørende din tannhelse og diabetes ta kontakt med oss på Tann- og kjeveklinikken for mer informasjon. Telefon 222 14 222

 

Åpen dag ved Tann- og kjeveklinikken

Implantater tilbud
Har du du et ønske om å erstatte en tann / tenner du har tapt, eller har en protese (gebiss) du ikke er fornøyd med? Da kan vi tilby deg gratis konsultasjon med røntgenbilde torsdag 9.april fra 17.00-19-00. Hvis din underkjeveprotese ikke fungerer, har du krav(HELFO) på en ny protese som er festet på 2 implantater. Dette kalles en trykknapprotese les mer om dette her Vi utfører denne behandlingen helt uten kostnader for deg (ingen egenbetaling), trygderefusjonen dekker hele behandlingen. Første-mann-til-mølla. Kontakt oss på tlf 222 14 222 eller epost: post@tannlegerommen.nhn.no

Hvorfor tannproteser ikke bør brukes om natten

Bruk av tannproteser(gebiss) om natten kan være for forbundet med økt forekomst av lungebetennelse.

Forskere i Japan har funnet en sammenheng mellom bruk av tannproteser om natten og lungebetennelse. Risikoen for å få lungebetennelse var 2,3 ganger høyere hos de som hadde tannprotesene på om natten sammenlignet med de som ikke hadde dem på. Les mer her