Kan tannbehandling i utlandet ha noen negative konsekvenser for samfunnet?

Farlige bakterier

Kan tannbehandling i utlandet ha noen negative konsekvenser for samfunnet?

Tenk deg at utenlandske pasienter med god betalingsevne kom til Norge for å få tannbehandling.  Prisene på tannlegetjenestene ville stige på grunn av pasientenes gode betalingsevne og betalingsvilje. De lokale pasientene ville bli fortrengt av de med bedre kjøpekraft. Hvordan ville vi reagert på en slik utvikling?

Dette er jo selvsagt rent hypotetisk da Norge er et høykostland, og innbyggerne har høy kjøpekraft sammenlignet med andre land i Europa. Ingen ville funnet på å dra til Norge av denne grunn, men vi gjør det- Til Ungarn og Polen.

Norge har god tannlegedekning med cirka 85 tannleger per 100 000 pasienter, Ungarn har en tannlegedekning på 48 tannleger per 100 000 pasienter. Dette betyr kanskje at vi er med på å fortrenge ungarske pasienter?

Grunnen til at norske statsborgere drar til blant annet Ungarn for å få tannbehandling skyldes muligheten til å spare penger. Ungarn er et lavkostland, prisene på tannbehandling er lave. Tidligere LO leder Gerd Kristiansen dro i sin tid til Ungarn for å fikse sine tenner. Dette samtidig som ungarske fagarbeidere som jobbet i Norge ikke hadde råd til å gå til tannlege i sitt hjemland.

Et annet aspekt ved tannbehandling og medisinsk behandling i utlandet er at man utsetter andre for fare-indirekte. Importen av antibiotikaresistente bakterier øker og er en fare for folkehelsen i Norge. Antall smittede pasienter øker i takt med økt tann- og medisinsk behandling i utlandet.  Fig.2

Behandlingene skjer som regel i land hvor kontroll med bruken av antibiotika er fraværende, ofte får man kjøpt antibiotika over disk, uten resept. Ungarn og Polen skiller seg klart ut. Kurven (fig.3) under  viser forskjellige typer resistente bakterier fordelt på de nordiske landene og hhv Ungarn og Polen. Forekomsten av MRSA er 10-20 ganger større i Ungarn enn i Norge.

Norge innførte allerede i 1996 et pålagt kontrollsystem hvor alle pasienter som hadde vært innlagt på sykehus utenfor Norden skulle obligatorisk testes for bærerskap av methicillin-resistente Staphylococcus aureus (MRSA), før de kunne arbeide eller innlegges på norsk sykehus. Like regler gjelder i Sverige, Danmark og Finland. I et forslag til ny smittevernforskrift  vil dette også inkludere tannbehandling utført utenfor norden. Dette betyr at pasienter som har hatt tannbehandling utenfor Norden må framlegge negativ MRSA test for å kunne få adgang til norske sykehus. Det samme diskuteres også når det gjelder tilgang til tannbehandling i Norge. Formålet med dette er selvsagt å verne øvrig befolkning mot dette problemet. Årlig dør 33000 personer i EU/EØS på grunn av resistente bakterier, og tallet er økende. Pasienter som får alvorlige MRSA infeksjoner i helseinstitusjoner har 64 % større sannsynlighet for å dø , sammenlignet med ikke-resistente stafylokokk infeksjoner. Dette er et alvorlig problem som ingen burde neglisjere. Pasienter som velger tann- og medisinsk- behandling i utlandet sparer muligens penger, men setter seg selv og andre i potensiell livsfare. Er det verdt det?

http://www.tannlegetidende.no/i/2018/11/d1e880

https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/trykksaker/mrsa/2016_om-mrsa-og-mrsa-barere_norsk-bokmal-pdf.pdf

https://infeksjonskontroll.no/forebygging/5869

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/esbl-betalaktamaser-med-utvidet-spe/

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2016/09/10/195241288/lo-gerd-fikk-nye-tenner-i-ungarn-den-ungarske-mureren-ma-bare-trekke-sine

https://ecdc.europa.eu/en/news-events/33000-people-die-every-year-due-infections-antibiotic-resistant-bacteria

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance

Staten reduserer og endrer sine takster til tannregulering igjen

Fra 1.januar 2019 bestemte våre politikere og byråkrater at det skulle spares 25 millioner på utgifter til tannregulering. Det samme gjorde de i 2017, da skulle 32 millioner spares. Dette betyr at tannregulering blir stadig mer kostbart for befolkningen når staten reduserer sine økonomiske forpliktelser. Dette gjelder barn som er i en sårbar situasjon, hvor kanskje avvikene er av slik art at de blir mobbet på skolen, eller de får redusert livskvalitet. Denne reduksjonen av refusjonen til tannregulering medfører at de som allerede har lite, får mindre. I verste fall kan dette medføre at enkelte familier ikke ser seg råd til å behandle sine barn med tannregulering. Trygdesystemet ble opprettet i sin tid for å nettopp utvanne forskjellen på fattig og rik, på denne måten skulle hele befolkningen ha råd til de tannhelsetjenestene de måtte ha behov for, nå imidlertid virker det som våre politikere med Bent Høye i spissen er i ferd med uthule dette. Hva blir det neste?

Endringene i år er av en slik karakter at man har fjernet alle incentiver for en rask behandling. Det er ikke lenger lov til å utføre mer enn en arbeidsoperasjon per seanse, det vil si at staten dekker bare en arbeidsoperasjon for hver gang dere som pasient er inne til den månedlige strammingen/justeringen av tannreguleringen. Denne endringen ble vedtatt og implementert uten å inkludere fagfolk fra universitetene eller det kjeveortopediske miljøet i Norge. Ingen konsekvenser av vedtaket er vurdert i samråd med fagmiljøene. Dette vedtaket skyldes helt og holdent Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet manglende evne til å samarbeid, og deres faglige inkompetanse.

For pasienten betyr dette at man kan velge mellom å betale mer eller at blir det utført kun en arbeidsoperasjon per kontroll, noe som vil forlenge behandlingen med 3-6 mndr. Hele fagmiljøet beklager situasjonen vi alle er satt i, men dette er en beslutning tatt over hodet på alle, også vi spesialistene i kjeveortopedi.

Les mer her: https://www.dagbladet.no/kultur/nye-refusjonsregler-i-tannbehandling-fra-nyttar/70591647

Spørsmål kan gjerne rettes til våre politikere i helse og omsorgskomiteen og /eller Helseminister Bent Høye.

https://www.stortinget.no/no/Representanter-og-komiteer/Komiteene/Helse–og-omsorgskomiteen/

https://www.regjeringen.no/no/dep/hod/org/helseminister-bent-hoie/id742895/