Åpen dag ved Tann- og kjeveklinikken

Implantater tilbud
Har du du et ønske om å erstatte en tann / tenner du har tapt, eller har en protese (gebiss) du ikke er fornøyd med? Da kan vi tilby deg gratis konsultasjon med røntgenbilde torsdag 9.april fra 17.00-19-00. Hvis din underkjeveprotese ikke fungerer, har du krav(HELFO) på en ny protese som er festet på 2 implantater. Dette kalles en trykknapprotese les mer om dette her Vi utfører denne behandlingen helt uten kostnader for deg (ingen egenbetaling), trygderefusjonen dekker hele behandlingen. Første-mann-til-mølla. Kontakt oss på tlf 222 14 222 eller epost: post@tannlegerommen.nhn.no

Implantater og tannimplantater

implantater

Tannimplantater er en liten titan skrue som man setter ned i kjevebenet for å erstatte en tapt tann. Husk implantater er ikke en erstatning for tenner du allerede har i munnen, men en erstatning av tenner som av en eller annen grunn er gått tapt i tidens løp. Tannimplantater er ikke alltid en gunstig løsning, forutsetningen for å sette inn disse skruene er at det er nok kjeveben å sette skruene i. I overkjeven kan bihulene gjøre at benet bak ved jekslene tynt og vanskelig å sette inn slike skruer. Noen pasienter har sågar økonomiske rettigheter vedrørende implantatbehandling, les mer om dette her. Hos Tann og kjeveklinikken har vi kompetansen til å utføre implantatbehandling for alle pasienter også de med trygderettigheter. Tannlegene Siv Kristin Helgheim og Jan Håkansson utgjør våre behandlere i vårt implantatteam.

Har du noe spørsmål eller ønsker time hos oss ring oss da vel på telefon 222 14 222 eller e-post: post@tannlegerommen.nhn.no

Hilsen teamet ved Tann- og kjeveklinikken