Tungen som hjelpemiddel hos ryggmargsskadde

Tungen hjelper funksjonshemmede

iTongue er et nytt hjelpemiddel som kan gjøre livet litt lettere for folk som har pådratt seg ryggmargsskade som følge av ulykker.

Pasienter med ryggmargsskade i nakkeregionen blir ofte totallammet nedenfor skadestedet. Tungen derimot er ikke styrt av nervene som går i ryggmargen, tungen styres av egne nerver som omtales som kranialnerver. I praksis betyr dette at tungen har normal funksjon, og det er denne funksjonen som brukes i dette nye hjelpemiddelet. Ved hjelp av tungebevegelse kan man styre en slags joystick som er montert på en gom/plate som festes på tennene med klammere. Les mer her

Forskningsjuks i legemiddelindustrien

Fra Tann- og kjeveklinikken sin blogg

For å kunne godkjenne nye legemidler må det framlegges omfattende dokumentasjon. Dette skjer via forskning i form av kliniske studier hvor legemidlene i sluttfasen blir testet ut på mennesker. Her er det effekt og eventuelle bivirkninger som skal fanges opp, dette for å ivareta brukernes sikkerhet. Den kliniske utprøvingen er tungt lovregulert med en egen forskrift og hele prosessen er underlagt nøye kontroll av myndighetene. Dette betyr i praksis at juks i dokumentasjonen burde være lett å avdekke. Problemet er at det er industrien selv som står for denne dokumentasjonen, myndighetene har ofte ikke tilgang til bakgrunnsmaterialet for forskningen og det er her det kan skje feil! Kan det tenkes at enkelte selskap i den farmasøytiske industrien tar noen snarveier, eller rett og slett jukser for å få sitt legemiddel raskt på markedet? Kan det også hende at de offentlige instansene som er satt til å vurdere denne forskningen ser gjennom fingrene på denne juksingen? En artikkel fra USA mener at svaret på dette er JA. Les hele artikkelen her

Oppdatert kunnskap fra Tann- og kjeveklinikken, Oslo, Stovner bydel

Mål kosmisk stråling med din mobiltelefon

Vi blir hele tiden utsatt for radioaktiv stråling, naturlig stråling eller menneskeskapt stråling som røntgen. Det som gjelder for oss mennesker er å holde totalstrålingen gjennom et langt liv, så lav som mulig. Hvor stor er egentlig den naturlige bakgrunnsstrålingen? Dette kan etter alt å dømme nå måles med våre smarttelefoner. En app kan lastes ned og vips så er du med på et verdensomspennende forskningsprosjekt som måler nettopp den naturlige bakgrunnsstrålingen. Les mer om dette her.

Implantater og tannimplantater

implantater

Tannimplantater er en liten titan skrue som man setter ned i kjevebenet for å erstatte en tapt tann. Husk implantater er ikke en erstatning for tenner du allerede har i munnen, men en erstatning av tenner som av en eller annen grunn er gått tapt i tidens løp. Tannimplantater er ikke alltid en gunstig løsning, forutsetningen for å sette inn disse skruene er at det er nok kjeveben å sette skruene i. I overkjeven kan bihulene gjøre at benet bak ved jekslene tynt og vanskelig å sette inn slike skruer. Noen pasienter har sågar økonomiske rettigheter vedrørende implantatbehandling, les mer om dette her. Hos Tann og kjeveklinikken har vi kompetansen til å utføre implantatbehandling for alle pasienter også de med trygderettigheter. Tannlegene Siv Kristin Helgheim og Jan Håkansson utgjør våre behandlere i vårt implantatteam.

Har du noe spørsmål eller ønsker time hos oss ring oss da vel på telefon 222 14 222 eller e-post: post@tannlegerommen.nhn.no

Hilsen teamet ved Tann- og kjeveklinikken