Forskningsjuks i legemiddelindustrien

For å kunne godkjenne nye legemidler må det framlegges omfattende dokumentasjon. Dette skjer via forskning i form av kliniske studier hvor legemidlene i sluttfasen blir testet ut på mennesker. Her er det effekt og eventuelle bivirkninger som skal fanges opp, dette for å ivareta brukernes sikkerhet. Den kliniske utprøvingen er tungt lovregulert med en egen forskrift og hele prosessen er underlagt nøye kontroll av myndighetene. Dette betyr i praksis at juks i dokumentasjonen burde være lett å avdekke. Problemet er at det er industrien selv som står for denne dokumentasjonen, myndighetene har ofte ikke tilgang til bakgrunnsmaterialet for forskningen og det er her det kan skje feil! Kan det tenkes at enkelte selskap i den farmasøytiske industrien tar noen snarveier, eller rett og slett jukser for å få sitt legemiddel raskt på markedet? Kan det også hende at de offentlige instansene som er satt til å vurdere denne forskningen ser gjennom fingrene på denne juksingen? En artikkel fra USA mener at svaret på dette er JA. Les hele artikkelen her

Oppdatert kunnskap fra Tann- og kjeveklinikken, Oslo, Stovner bydel