Tannleger og fedme i befolkningen

Antall tannleger og fedme I befolkningen

Nyere forskning fra Yale University, USA viser at høyere tannlegetetthet gir færre individer med fedme. Tallene var signifikante selv om man korrigerte for antall leger i samme område. Forskningen sier ingenting om hvorfor det er slik, men de har teorier om at tannlegene er med på å utdanne befolkningen innen riktig kosthold. Les mer her.

Oppdatert kunnskap fra Tann- og kjeveklinikken i Oslo

Hvorfor tannproteser ikke bør brukes om natten

Bruk av tannproteser(gebiss) om natten kan være for forbundet med økt forekomst av lungebetennelse.

Forskere i Japan har funnet en sammenheng mellom bruk av tannproteser om natten og lungebetennelse. Risikoen for å få lungebetennelse var 2,3 ganger høyere hos de som hadde tannprotesene på om natten sammenlignet med de som ikke hadde dem på. Les mer her

Forskningsjuks i legemiddelindustrien

Fra Tann- og kjeveklinikken sin blogg

For å kunne godkjenne nye legemidler må det framlegges omfattende dokumentasjon. Dette skjer via forskning i form av kliniske studier hvor legemidlene i sluttfasen blir testet ut på mennesker. Her er det effekt og eventuelle bivirkninger som skal fanges opp, dette for å ivareta brukernes sikkerhet. Den kliniske utprøvingen er tungt lovregulert med en egen forskrift og hele prosessen er underlagt nøye kontroll av myndighetene. Dette betyr i praksis at juks i dokumentasjonen burde være lett å avdekke. Problemet er at det er industrien selv som står for denne dokumentasjonen, myndighetene har ofte ikke tilgang til bakgrunnsmaterialet for forskningen og det er her det kan skje feil! Kan det tenkes at enkelte selskap i den farmasøytiske industrien tar noen snarveier, eller rett og slett jukser for å få sitt legemiddel raskt på markedet? Kan det også hende at de offentlige instansene som er satt til å vurdere denne forskningen ser gjennom fingrene på denne juksingen? En artikkel fra USA mener at svaret på dette er JA. Les hele artikkelen her

Oppdatert kunnskap fra Tann- og kjeveklinikken, Oslo, Stovner bydel