Tag Archive: Tungen som hjelpemiddel

Tungen som hjelpemiddel hos ryggmargsskadde

Tungen hjelper funksjonshemmede

iTongue er et nytt hjelpemiddel som kan gjøre livet litt lettere for folk som har pådratt seg ryggmargsskade som følge av ulykker. Pasienter med ryggmargsskade i nakkeregionen blir ofte totallammet nedenfor skadestedet. Tungen derimot er ikke styrt av nervene som…
Read more