Tungen som hjelpemiddel hos ryggmargsskadde

Tungen hjelper funksjonshemmede

iTongue er et nytt hjelpemiddel som kan gjøre livet litt lettere for folk som har pådratt seg ryggmargsskade som følge av ulykker.

Pasienter med ryggmargsskade i nakkeregionen blir ofte totallammet nedenfor skadestedet. Tungen derimot er ikke styrt av nervene som går i ryggmargen, tungen styres av egne nerver som omtales som kranialnerver. I praksis betyr dette at tungen har normal funksjon, og det er denne funksjonen som brukes i dette nye hjelpemiddelet. Ved hjelp av tungebevegelse kan man styre en slags joystick som er montert på en gom/plate som festes på tennene med klammere. Les mer her