Kan man stole på Legelisten.no?

Misbruk av legelisten.no

Hva er legelisten?

Legelisten.no er et nettsted hvor pasienter anonymt kan vurdere helsepersonell, herunder også tannleger. Faktorene som pasienten vurderer er behandling, service/tilgjengelighet og pris. På bakgrunn av dette rangeres helsepersonell i forhold til hverandre.

Legelisten.no kan misbrukes

Helsepersonell må ofte foreta upopulære avgjørelser, som å ikke skrive ut smertestillende medisiner eller antibiotika, ikke gi sykemelding eller ikke gi trygderettigheter som du ikke har krav på. Dersom helsepersonell tar helsefaglige riktige, men upopulære avgjørelser, kan de oppleve å bli straffet for dette ved at noen legger igjen negative vurderinger på Legelisten.no.

De som bruker Legelisten.no kan heller ikke være trygge på om vedkommende som skriver vurderingen, faktisk har vært pasient hos terapeuten. Positive vurderinger kan være skrevet av nærstående, mens negative vurderinger kan være skrevet av noen som ønsker å sverte helsepersonellet. Det er derfor vanskelig å vite hvilke av vurderingene man kan stole på, og verdien av vurderingene er begrenset.

Helsepersonell har mulighet til å svare på vurderinger på nettsiden, men siden vurderingene er anonyme, er det vanskelig for å vite hvilken situasjon en negativ vurdering stammer fra. Selv om helsepersonellet skjønner hvilken pasient som har skrevet vurderingen, er taushetsplikten til hinder for at de kan gi et uttømmende svar.

Legelisten.no kan også misbrukes av helsepersonell

Dette gjelder først og fremst hos private helseaktører hvor pasienten betaler store deler av behandlingen selv. Manipulering av listen kan skje ved at f.eks tannlegen plukker ut pasienter som man føler man har god kjemi med. Pasienten tilbys rabatt på neste behandling mot at de skriver en positiv omtale om en valgt klinikk eller behandler på legelisten.no. Av denne grunn bør man alltid være skeptisk til klinikker/helsepersonell som har mange vurderinger på legelisten.no og vurderingene utelukkende er positive. Hvorfor er det slik at noen klinikker har mange vurderinger, mens andre har svært få? Er det slik at pasientene hos noen behandlere har inngående kunnskap og viten om legelisten.no, eller kan det være at tannlegen informerer pasienten om legelisten.no? Ut i fra statistisk kunnskap kan ikke dette være noen tilfeldighet, da burde det vært en jevnere fordeling av vurderinger mellom tannlegene, i tillegg burde det også være tilnærmet normalfordeling av negative og positive vurderinger. Slik manipulering er selvsagt ikke etisk og er i verste fall villedende, men i et marked med stor konkurranse er enkelte aktører villige til å strekke seg lengre enn langt for å få inn nye pasienter og dermed sikre sin omsetning. Hvor utbredt er denne manipuleringen av legelisten.no? Det er skrevet lite/ingenting om problemet foreløpig, men at det skjer? Det er helt sikkert!

Er jungeltelegrafen utdatert?

Det virker lite logisk å skulle stole helt og holdent på anonyme vurderinger av helsepersonell på legelisten.no når man skal finne seg en terapeut. Legelisten.no sier ingenting om hvordan de kvalitetssikrer sine vurderinger, men at de mangler kompetanse innen statistikk er på det rene. Flere burde slå et slag for jungeltelegrafen. Få anbefalinger om helsepersonell fra dine venner, familie arbeidskollegaer etc. Da får du kvalitetssikrede anbefalinger av medmennesker som bryr seg om deg, og som ikke er anonyme!